Regency mahogany corner washstand

Regency mahogany corner washstand

Code: C0377

Dimensions:

W: 40cm (15.7")H: 107cm (42.1")D: 58cm (22.8")

£320.00 Approx $398.01, €373.83
 

A Regency period mahogany corner washstand

circa 1820